X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSRenault-Forum:
- Odsprzedam bilet miesięczny na autobus. Samochód naprawili wcześniej niż oczekiwałem
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > Przebieg egzaminu
Egzamin na prawo jazdy kat. C, C1

EGZAMIN TEORETYCZNY - KAT. C, C1

Wszystkie informacje na temat przebiegu egzaminu teoretycznego, wskazówki dotyczące przygotowania do tej części egzaminu oraz pytania egzaminacyjne z objaśnieniami znajdziesz w zakładce TESTY.

EGZAMIN PRAKTYCZNY - KAT. C, C1

arkusz

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. C lub C1 składa się z 2 części - najpierw egzamin przeprowadzany jest na placu manewrowym, a po pozytywnym zaliczeniu tej części egzaminu rozpoczyna się egzamin prowadzony w ruchu drogowym. Oceniając wykonywane zadania egzaminator posługuje się ARKUSZEM PRZEBIEGU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.
 

PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym wykonywane są kolejno następujące zadania:
1/ Czynności kontrolno-obsługowe
2/ Przygotowanie do jazdy
3/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
4/ Manewry
 
 
1/ Czynności kontrolno-obsługowe czyli sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy 
 
Osoba egzaminowana wykonuje 2 wylosowane zadania - pierwsze zadanie dotyczy sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego, drugie zadanie dotyczy sprawdzenia świateł.
Na wykonanie każdego zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
 
Zadanie 1. Należy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom płynów w pojeździe:
 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu do wspomagania układu kierowniczego
 • poziom płynu chłodzącego silnik
 • poziom płynu w spryskiwaczach
 • lub działanie sygnału dźwiękowego
Zadanie 2. Należy włączyć światła i sprawdzić ich działanie:
 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych
 • działanie świateł mijania
 • działanie świateł drogowych
 • działanie świateł hamowania "STOP" (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła "STOP")
 • działanie świateł cofania (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania świateł cofania)
 • działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba - lewy i prawy)
 • działanie świateł awaryjnych 
 • działanie świateł przeciwmgłowych (jeżeli występują)
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują) 

2/ Przygotowanie do jazdy

Przygotowanie do jazdy polega na:

 • odpowiednim ustawieniu fotela i zagłówka
 • ustawieniu lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)
 • sprawdzeniu, czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte
 • zapięciu pasów bezpieczeństwa
 
3/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
 
plac manewrowy kat. C C1 jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu
 
Odległości dla kategorii C i C1: 
a = 34m | b = 3,5m | c = 27,5m | d = 12m | e = 18,5m | r = 12m | R = 9m 
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 • płynna jazda pasem ruchu do przodu
 • cofanie pasem ruchu (po prostej i po łuku), Wymagana jest ciągłość jazdy do przodu i tyłu.
 • zatrzymanie pojazdu w polu zatrzymania, w odległości nie większej niż 1m od linii ograniczającej pas ruchu
 • nie wolno: najechać na krawężnik, pachołek lub tyczkę ograniczające pas ruchu,  potrącić tyczkę lub pachołek, przejechać przez linię (nie dotyczy linii wewnętrznych wyznaczających pole zatrzymania pojazdu)
4/ Manewry
 
Osoba egzaminowana wykonuje wybrany losowo zestaw zadań (w każdym zestawie określone są 2 zadania do wykonania zgodnie z poniższą tabelą).
 
Numer zestawu Zadania do wykonania
1
Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)
2
Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem) 
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)
3
Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem)
4
Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem) 
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
5
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem) 
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
6
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem) 
 
Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)plac manewrowy kat. C C1 parkowanie skośne
Odległości dla kategorii C i C1: a = 14m | b = 4,6m | c = 7,5m | d = minimum 2m
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska 
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy 
 • pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu ani najechać na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem lub przodem, zależnie od zestawu zadań)
Parkowanie prostopadłe - wjazd tyłemplac manewrowy kat. C C1 parkowanie prostopadłe wjazd tyłem
Parkowanie prostopadłe - wjazd przodemplac manewrowy kat. C C1 parkowanie prostopadłe wjazd przodem
Odległości dla kategorii C i C1: a = 14m | b = 4m | c = 12m | d = minimum 2m
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska 
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy 
 • pojazd nie może najechać na krawężnik ani na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)plac manewrowy kat. C C1 parkowanie równoległe
Odległości dla kategorii C i C1: a = 12m | b = 3m | c = 12m | d = minimum 2m
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 • właściwa pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska 
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy 
 • pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu ani najechać na linie ograniczające stanowisko
 • nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek
Zawracanieplac manewrowy kat. C C1 zawracanie
Odległości dla kategorii C i C1: a = 14m | b = 10m
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 • właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
 • w trakcie wykonywania zadania można zmienić kierunek jazdy nie więcej niż 3 razy (zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku Plac manewrowy - zawracanie - kat. C)
 • nie można najechać na krawężnik
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniuplac manewrowy kat. C C1 ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
Odległości dla kategorii C i C1: 
a = co najmniej 1,5 x długość pojazdu | szerokość pasa = 3m | kąt nachylenia 2,5º - 5,5º
 
Kryteria zaliczenia zadania:
 • w trakcie wjeżdżania pojazdem na wzniesienie osoba egzaminowana zatrzymuje pojazd  i zaciąga hamulec awaryjny
 • w następnej kolejności osoba egzaminowana rusza pojazdem do przodu stopniowo zwalniając hamulec awaryjny
 • w trakcie wykonywania zadania pojazd nie może się cofnąć o więcej niż 0,2 m (20 cm)
 • osoba egzaminowana nie może dopuścić do zgaśnięcia silnika pojazdu

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C oraz C1 część praktyczna prowadzona w ruchu drogowym powinna trwać minimum 45 minut. 
Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:
 
1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
 • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4. Przejazd przez skrzyżowania
 • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)
 • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
 • z sygnalizacją świetlną
 • na których ruch odbywa się wokół wyspy
 • dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
7. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
10. Wykonanie manewrów:
 • wyprzedzania, omijania, wymijania
 • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu
11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu