X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSTo prawda, że większość ludzi zmienia się za kierownicą. Silnik ma niesamowitą władzę nad duszą człowieka.
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > kwalifikacja wstępnaSzkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej jest obowiązkowe dla osób, które uzyskały prawo jazdy:

  • kategorii D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 r.
  • kategorii C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 r.

oraz chcą zawodowo zajmować się przewozem osób lub rzeczy.

Nasza Szkoła prowadzi 4 rodzaje szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej:

  • kwalifikacja wstępna
  • kwalifikacja wstępna przyspieszona
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
szkolenia dla kierowców zajmujących się przewozem rzeczy
szkolenie prawo jazdy dodatkowe warunki
kwalifikacja wstępna kat. C wiek 18-21 lat
kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C1 bez ograniczeń
kat. C wiek powyżej 21 lat
kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C1     kat. C ukończona wcześniej kwalifikacja wstępna w zakresie kat. D, D+E, D1, D1+E
kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kat. C ukończona wcześniej kwalifikacja wstępna w zakresie kat. D, D+E, D1, D1+E                       wiek powyżej 21 lat

 

szkolenia dla kierowców zajmujących się przewozem osób
szkolenie prawo jazdy dodatkowe warunki
kwalifikacja wstępna kat. D wiek 21-23 lat
kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D1 bez ograniczeń
kat. D wiek powyżej 23 lat
kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. D1     kat. D ukończona wcześniej kwalifikacja wstępna w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E
kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kat. D ukończona wcześniej kwalifikacja wstępna w zakresie kat. C, C+E, C1, C1+E                    wiek powyżej 23 lat

PROGRAM SZKOLENIA

  ilość godzin szkolenia
część teoretyczna część praktyczna łącznie
kwalifikacja podstawowa specjalistyczna w ruchu drogowym w warunkach specjalnych
wstępna 195 65 16 4 lub 2* 280 /278*
wstępna przyspieszona 97 33 8 2 lub 1* 140 /139*
wstępna uzupełniająca - 65 5 - 70
wstępna uzupełniająca przyspieszona - 33 2,5 - 35,5

*przy wykorzystaniu symulatora obowiązkowa liczba godzin zajeć praktycznych (jazdy) w warunkach specjalnych jest mniejsza

 

 

Wszystko o kat. C / C1 / C+E / C1+E

 

Jeśli chcesz pracować jako kierowca samochodu ciężarowego to do pracy potrzebna Ci będzie jedna z następujących kategorii prawa jazdy: C, C1, C+E, C1+E.

Kolejna sprawa, którą trzeba ustalić, to data wydania uprawnienia (czyli prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E).

Weź do ręki swoje prawo jazdy i spójrz na jego drugą stronę - w tabelce, w kolumnie oznaczonej numerem "10", znajdują się daty uzyskania uprawnień. Jeśli którąkolwiek z kategorii dotyczących samochodu ciężarowego (C, C1, C+E, C1+E) uzyskałeś do dnia 10 września 2009 r. (włącznie), nie musisz kończyć kwalifikacji w żadnej formie. Obowiązuje cię natomiast przejście szkolenia okresowego w terminie uzależnionym od daty wydania uprawnień.

W praktyce będzie to najpewniej data uzyskania uprawnień na kat. C (rzadziej C1). Jeśli zdobyłeś ją do 10.09.2009, kończysz tylko szkolenie okresowe. Jeśli po tej dacie zrobiłeś np. kat. C+E, niczego to już nie zmienia! Liczy się data uzyskania pierwszej kategorii z tej grupy (C, C1, C+E, C1+E).  

Jeśli natomiast datą uzyskania uprawnień na kat. C lub C1 jest data po 10. września 2009 r. (czyli od 11.09.2009), wówczas musisz przejść kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Jeżeli skończyłeś 21 lat, lub wkrótce skończysz, wybierz kwalifokację wstępną przyspieszoną - to zaledwie 140 godzin zajęć.

Jeśli masz mniej niż 21 lat możesz skończyć Kwalifikację wstępną przyspieszoną ale wówczas do ukończenia 21 roku życia będziesz mógł prowadzić jedynie  pojazdy, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C1 (jeśli masz kat. C) lub C1+E (jeśli masz C+E). Twoje uprawnienia będą zatem ograniczone do prowadzenia pojazdów o DMC do 7,5 tony (przy C) lub zespołu o DMC do 12 ton (przy C+E). Jeśli nie chcesz mieć tak ograniczonych uprawnień, musisz skończyć pełną Kwalifikację Wstępną - 280 godzin.

Bez względu na to, które szkolenie skończysz (kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona, uzupełniająca, uzupełniająca przyspieszona, szkolenie okresowe), musisz przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej wykonać też badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie dokonać wymiany prawa jazdy, by uzyskać w nim wpis wymaganych uprawnień.

Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy. I tak co 5 lat.

I jeszcze jedno, szkolenia okresowe nie kończą się egzaminem a zatem wystarczy obecność na zajęciach. Wszystkie rodzaje kwalifikacji wstępnej kończy natomiast egzamin teoretyczny w postacitestu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E). Egzamin w ramach kwalifikacji uzupełniającej składa się tylko z części specjalistycznej.

 

Słowniczek:

Data uzyskania uprawnień – znajdziesz ją w tabelce na 2 stronie prawa jazdy w kolumnie oznaczonej numerem „10”. Pamiętaj, że nie jest to data zdania egzaminu! Czego jest to więc data? Po zdanym egzaminie WORD przesyła dokumentację do właściwego dla miejsca zamieszkania wydziału komunikacji. Urzędnik sprawdza kompletność, aktualność i poprawność dokumentów a następnie na wniosku (tym samym, który wypełniałeś zapisując się na kurs) podbije pieczątkę i składa podpis pod formułą: „zarządzam wydanie prawa jazdy”. W tym momencie uzyskujesz dopiero uprawnienia do prowadzenia pojazdów danej kategorii i to właśnie ta data jest potem w poz. 10 prawa jazdy. Potem dopiero urzędnik skanuje dane wpisane na wniosku i wysyła je do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wydrukowania twojego prawa jazdy. 
Data ta ma fundamentalne znaczenie dla ustalenia czy dana osoba podlega obowiązkowi ukończenia któregoś ze szkoleń w ramach kwalifikacji (wstępnej, wstępnej przyspieszonej, uzupełniającej, uzupełniającej przyspieszonej).

Kategoria C1 uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

Kategoria C1+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;

 

 

Wszystko o kat. D / D1 / D+E / D1+E

Jeśli natomiast chcesz pracować jako kierowca autobusu i do pracy potrzebna  Ci będzie jedna z następujących kategorii prawa jazdy: D, D1, D+E, D1+E.

Kolejna sprawa, którą trzeba ustalić, to data wydania uprawnienia (czyli prawa jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E).

Weź do ręki swoje prawo jazdy i spójrz na jego drugą stronę - w tabelce, w kolumnie oznaczonej numerem "10", znajdują się daty uzyskania uprawnień. Jeśli którąkolwiek z kategorii dotyczących autobusu (D, D1, D+E, D1+E) uzyskałeś do dnia 10 września 2008 r. (włącznie), nie musisz kończyć kwalifikacji w żadnej formie. Obowiązuje cię natomiast przejście szkolenia okresowego w terminie uzależnionym od daty wydania uprawnień.

W praktyce będzie to najpewniej data uzyskania uprawnień na kat. D (rzadziej D1). Jeśli zdobyłeś ją do 10.09.2008, kończysz tylko szkolenie okresowe. Jeśli po tej dacie zrobiłeś np. kat. D+E (lub C+E, co też dało ci uprawnienia D+E), niczego to już nie zmienia! Liczy się data uzyskania pierwszej kategorii z tej grupy (D, D1, D+E, D1+E).  

Jeśli natomiast datą uzyskania uprawnień na kat. D lub D1 jest data po 10. września 2008 r. (czyli od 11.09.2008), wówczas musisz przejść kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Jeżeli skończyłeś 23 lata, lub wkrótce skończysz, wybierz kwalifikację wstępną przyspieszoną - to zaledwie 140 godzin zajęć.

Jeśli masz mniej niż 23 lata, możesz skończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną ale wówczas do ukończenia 23 roku życia będziesz mógł jedynie wykonywać przewozy na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km (komunikacja miejska), i będą to autobusy, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. D1 (jeśli masz kat. D) lub D1+E (jeśli masz D+E). Twoje uprawnienia będą zatem ograniczone do prowadzenia autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą (przy kat. D+E) lub zespołu złożonego z autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób z przyczepą o DMC do 12 ton (przy D+E).  Jeśli nie chcesz mieć tak ograniczonych uprawnień, musisz skończyć pełną kwalifikację wstępną - 280 godzin.

Bez względu na to, które szkolenie skończysz (kwalifikacja wstępna, wstępna przyspieszona, uzupełniająca, uzupełniająca przyspieszona, szkolenie okresowe), musisz przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej wykonać też badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie dokonać wymiany prawa jazdy, by uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy. I tak co 5 lat.

I jeszcze jedno, szkolenia okresowe nie kończą się egzaminem a zatem wystarczy obecność na zajęciach. Wszystkie rodzaje kwalifikacji wstępnej kończy natomiast egzamin teoretyczny w postacitestu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. D, D1, D+E, D1+E). Egzamin w ramach kwalifikacji uzupełniającej składa się tylko z części specjalistycznej.


Słowniczek:

Data uzyskania uprawnień – znajdziesz ją w tabelce na 2 stronie prawa jazdy w kolumnie oznaczonej numerem „10”. Pamiętaj, że nie jest to data zdania egzaminu! Czego jest to więc data? Po zdanym egzaminie WORD przesyła dokumentację do właściwego dla miejsca zamieszkania wydziału komunikacji. Urzędnik sprawdza kompletność, aktualność i poprawność dokumentów a następnie na wniosku (tym samym, który wypełniałeś zapisując się na kurs) podbije pieczątkę i składa podpis pod formułą: „zarządzam wydanie prawa jazdy”. W tym momencie uzyskujesz dopiero uprawnienia do prowadzenia pojazdów danej kategorii i to właśnie ta data jest potem w poz. 10 prawa jazdy. Potem dopiero urzędnik skanuje dane wpisane na wniosku i wysyła je do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wydrukowania twojego prawa jazdy. 
Data ta ma fundamentalne znaczenie dla ustalenia czy dana osoba podlega obowiązkowi ukończenia któregoś ze szkoleń w ramach kwalifikacji (wstępnej, wstępnej przyspieszonej, uzupełniającej, uzupełniającej przyspieszonej).

Kategoria D uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

Kategoria D1 uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;

Kategoria D1+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.