X

kwalifikacja wstępna
szkolenia okresowe
U NAS NAJSZYBCIEJ !!!
EGZAMIN EXPRESSCo się stanie gdy jadąc z prędkością światła włączysz przednie reflektory?
Poleć znajomemu Drukuj PDF

Jesteś tutaj: Strona główna > •Kwalifikacja wstępna dla kierowców kat.D1, D1+E, D, D+E - program szkoleniaZgodnie z treścią ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2010 r., z późn. zm.) szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej kierowców składa się z 2 części. Część podstawowa jest wspólna dla wszystkich kategorii prawa jazdy. Program szkolenia w zakresie części podstawowej opisujemy w osobnym artykule. Część specjalistyczna została opracowana odrębnie dla kierowców wykonujących zawodowo przewóz rzeczy (prawo jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E) oraz dla kierowców wykonujących zawodowo przewóz osób (prawo jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E).

Poniżej prezentujemy szczegółowy zakres tematyczny szkolenia w zakresie części specjalistycznej kwalifikacji wstępnej dla kierowców wykonujących zawodowo przewóz osób (prawo jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E). Przy poszczególnych blokach tematycznych podano wymaganą przepisami ilość godzin szkolenia.

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA oraz KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

- zakres tematyczny szkolenia - część specjalistyczna dla kierowców wykonujących zawodowo przewóz osób  (prawo jazdy kat. D, D1, D+E, D1+E)

łącznie 85h szkolenia w trakcie kursu kwalifikacji wstępnej pełnej

lub 43h szkolenia w trakcie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

 

Część specjalistyczna w zakresie bloku programowego D1, D1+E, D, D+E

 

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

1.5. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 20h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 12h):

1.5.1. jazda w szerokim zakresie momentu obrotowego i śledzenie wskaźnika zużycia paliwa - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.5.2. jazda w najniższym i najwyższym zakresie mocy, ze śledzeniem wskaźnika zużycia paliwa - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.5.3. jazda przy najniższym jednostkowym zużyciu paliwa - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.5.4. jazda w optymalnym przedziale prędkości silnika i utrzymywanie się w sektorze elastycznej prędkości optymalnej, z zachowaniem zaleceń producenta silnika pojazdu - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.5.5. jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika poprzez zmianę biegów w odpowiednim momencie - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.5.6. kontrola części w dwuobwodowym układzie hamulcowym (w szczególności wyjęcie cylindra membranowego, regulacja hamulców, kontrola złączek pneumatycznych, kontrola przewodów pneumatycznych, kontrola nastaw regulatora siły hamowania (ręcznego i automatycznego) - zajęcia teoretyczne, ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

1.5.7. nauka przez ostrożne próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.5.8. nauka jazdy ze wzniesienia z użyciem obu układów hamulcowych jednocześnie lub osobno - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.5.9. nauka jazdy z kontrolą wskazań prędkościomierza i obrotomierza na różnych biegach - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.5.10. nauka jazdy autobusem obciążonym: ruszanie pod górę, rozpędzanie się do 50 km/h i mierzenie czasu w przypadku autobusu obciążonego i nieobciążonego - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.5.11. ostrożne próby układów hamulcowych autobusu podczas jazdy ze wzniesienia; poznanie zjawiska spadku siły hamowania i sposobu reagowania na nie - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.5.12. próba znalezienia symulowanych awarii w pojeździe, opisanie wykrytej sytuacji, próba znalezienia przyczyny, naprawa awarii, o ile jest możliwa, i decyzja o rozpoczęciu jazdy albo pozostaniu na parkingu - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.5.13. nauka oszczędnego stylu jazdy, uzyskanego przez poprawę kryteriów optymalizacji zużycia paliwa podczas jazdy - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.6. Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 20h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 13h):

1.6.1. prawidłowa ocena wzdłużnych i poprzecznych ruchów pojazdu na drodze - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.6.2. zachowania w ruchu drogowym - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.6.3. łagodne zakończenie hamowania - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.6.4. uwzględnianie zwisów pojazdu - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.6.5. wykorzystanie właściwej infrastruktury (ogólnodostępne obszary, drogi komunikacyjne zastrzeżone dla konkretnych uczestników ruchu) - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.6.6. właściwa ocena priorytetów pod względem bezpiecznego kierowania pojazdem oraz spełnienia innych zadań nałożonych na kierującego - zajęcia teoretyczne

1.6.7. zachowanie wobec pasażerów - zajęcia teoretyczne, ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

1.6.8. szczególne okoliczności związane z przewozem pewnych grup pasażerów (inwalidzi, dzieci) - zajęcia teoretyczne, ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

1.7. Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 15h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 7h):

1.7.1. siły działające na pojazd podczas jazdy - zajęcia teoretyczne

1.7.2. zastosowanie przełożenia skrzyni biegów odpowiadającego obciążeniu pojazdu i profilowi jezdni - zajęcia teoretyczne, jazda z instuktorem

1.7.3. obliczenie obciążenia użytkowego pojazdu - zajęcia teoretyczne

1.7.4. rozmieszczenie pasażerów w autobusie - zajęcia teoretyczne, ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

1.7.5. skutki oddziałujące przy przekroczeniu nacisku ładunku na oś - zajęcia teoretyczne

1.7.6 stabilność pojazdu i środek ciężkości - zajęcia teoretyczne

2. Stosowanie przepisów

2.3. Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów, w tym co najmniej tematy (kwalifikacja wstępna 20h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 6h):

2.3.1. przewóz szczególnych grup osób - zajęcia teoretyczne

2.3.2. urządzenia bezpieczeństwa w autobusach - zajęcia teoretyczne

2.3.3. pasy bezpieczeństwa - zajęcia teoretyczne

2.3.4. obciążenie pojazdu - zajęcia teoretyczne

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

3.8. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku, w tym co najmniej tematy(kwalifikacja wstępna 10h, kwalifikacja wstępna przyspieszona 5h):

3.8.1. przewóz drogowy osób w stosunku do innych rodzajów transportu osób (kolej, samochód osobowy) - zajęcia teoretyczne

3.8.2. działalność w zakresie przewozu drogowego osób (transport zarobkowy i przewozy na potrzeby własne) - zajęcia teoretyczne

3.8.3. przekraczanie granic (transport międzynarodowy) - zajęcia teoretyczne

3.8.4. organizacja i formy prowadzenia działalności w zakresie przewozu drogowego osób - zajęcia teoretyczne